זקוקים להלוואה ולא יודעים מאיפה להתחיל?

הלוואה בטוחה ומהירה

עד- 120,000

על חשבון קרן הפנסיה לכל מטרה!

לבדיקת זכאות

השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

יוצרים קשר בפניה דרך האתר

מקבלים אישור זכאות עד 48 שעות

חתימה על טפסי ההלוואה

קבלת הלוואה ישירות לחשבון

תעודת זהות רגילה

תעודת זהות ביומטרית


1. אנו מודים לכם על שבחרתם לגלוש באתר "המרשתת" או להשתמש באחד משירותיו (להלן: "האתר"). האתר מופעל על ידי חברת המרשתת פרסום וקידום באינטרנט בעמ (להלן: "החברה" או "בעלת האתר"), אשר הנה חברה המפרסמת ומקדמת מוצרים ושירותים עבור לקוחותיה, באמצעות האינטרנט.

2. האתר מאגד בו מידע מגוון בנושאי צריכה שונים ומאפשר למשתמשים בו לקבל הצעות שונות מבעלי מקצוע או נותני שירות רלוונטיים.

3. להלן, תוכלו למצוא את תקנון האתר, המאגד בתוכו את תנאי השימוש ברחבי האתר והוא מחייב את כל מי שבוחר להכנס לאתר ולעשות בו שימוש. אנא הקפידו לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. במידה ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו.

4. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה ואנו ממליצים לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. תאריך עדכון התקנון מופיע בתחתית התקנון.

5. מטעמי נוחות בלבד, האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

6. במידה וברצונכם לשאול שאלה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר לשירותים הניתנים על ידי האתר או בכל עניין אחר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות עמוד ה"צור קשר" ונשמח להשיב.


7. האתר כולל שלל מאמרים ומידע פרסומי בתחומים שונים וכן מציע למשתמשיו להשאיר פרטיהם ולקבל מידע נוסף והצעות פרסומיות בתחומים מגוונים מצדדים שלישיים עימם התקשרה בעלת האתר.

8. השימוש באתר, מכל התקן שהוא, וביצוע פעולות בו מותרת לכל אדם אשר מלאו לו 16 שנים.

9. ביצוע פעולות באתר כגון גלישה דפי האתר או השארת פרטים בו משמעם קבלה והסכמה לכל התנאים האמורים בתקנון זה. במידה ואינכם מסכימים לתנאי תקנון זה, הנכם מתבקשים שלא לעשות באתר כל שימוש.

10. השימוש באתר מיועד לצרכים אישיים ופרטיים בלבד ולא לכל שימוש מסחרי, עסקי, ציבורי או אחר. ככל וברשותכם עסק וברצונכם לשתף עמנו פעולה או לפרסם באתר בצורה כלשהי, תוכלו לפנות אלינו באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

11. כל שימוש מסחרי או עסקי, או כל שימוש שאינו בהתאם לתקנון זה, מהווה הפרה חמורה של תנאי שימוש אלה, ויגרור נקיטה מיידית בהליכים משפטיים.

12. השימוש באתר ייעשה בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון זה בלבד. אין לעשות כל שימוש באתר שאינו במסגרת השימושים אותם האתר מציע.

13. הגלישה והשימוש בתכני האתר ו/או באחד מן התכנים המפורסמים על ידי החברה הינה באחריות המשתמש בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או הצעה ו/או מידע ו/או מאמר ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או עצה ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או רפואי פרטני או לחלופין, כתחליף לבדיקה עצמאית של השירות או המוצר המוצעים.

14. נאסר בזאת במפורש לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או מידע אודות גולשים אחרים ו/או אודות מפרסמים באתר לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי או לשם הצעת הצעות מסחריות. פנייה מסחרית שכזאת מהווה הפרה חמורה של תקנון זה ותגרור נקיטה בהליכים משפטיים.

15. כמו כן, חל איסור חמור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.

16. האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה מראש או נימוק.

א. השימוש באתר

17. בהתאם לשיקול דעתה, בעלת האתר עשויה ורשאית לאפשר למפרסמים שונים להציב פרסומות שונות ברחבי האתר אודות מוצרים, מבצעים או שירותים רלוונטיים, הן באמצעות באנרים, והן באמצעות מודעות טקסט והן באמצעים אחרים (להלן: "פרסומים").

18. מובהר, כי כל הפרטים, החומרים והמידע בנוגע לפרסומים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים ועל אחריותם בלבד. אין בעלת האתר מתיימרת או יכולה לערוב על תוכנם, אמינותם או על כדאיותם, והיא לא תישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים בקשר לכל מוצר ו/או שירות ו/או אחר ולא תהיה צד לכל ההתקשרות בין המשתמשים לבין המפרסמים.

19. על כן, מומלץ למשתמשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר.

20. מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר אין משמעו כי בעלת האתר או מי מטעמה מעודדת או ממליצה על המפרסם או על השירות הניתן באמצעותו או על מוצריו

ב. מפרסמים ופרסומים באתר
21. האתר מאגד בו, בין היתר, מידע, המלצות, הצעות, הנחיות, טיפים, מידע והסברים בנושאי שונים. תכנים אלה מתפרסמים באתר כשירות למשתמשי האתר בלבד.

22. מובהר ומודגש בזאת כי כלל התכנים באתר זה הנם תכנים פרסומיים אשר נכתבו על ידי בעלת האתר ו/או מי מטעמה ונועדו להעניק למשתמש מידע ראשוני אודות שירותים, מוצרים או נושאי צריכה שונים. אין בתכנים הכלולים באתר זו, בכל פורמט שהוא, כדי להוות ייעוץ כלשהו או תחליף לייעוץ שכזה בכל נושא או תחום הדורש מומחיות או הכשרה מקצועית.

23. כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הנו באחריות הבלעדית של המשתמש בהם והוא נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם. על המשתמש בתכני האתר לנהוג בהם ועל פיהם בזהירות מתאימה ולאחר שערך את הבדיקות המתאימות.

24. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי/ פרסומי, בין אם כחומר מקצועי, בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.

25. השימוש באתר הנו AS IS. בעל האתר איננו מתחייב כי כל המערכות באתר יפעלו בצורה תקינה או כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר אחר אין משמעה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ואין משמעו כי בעל האתר ו/או מי מטעמו ממליץ או מעודד השימוש באתר המקושר. בעל האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכך לרבות בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים המקושרים אליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים בהם.

26. בעלת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים או מוצרים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.

27. בעלת האתר איננה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, בעלת האתר רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תשא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

28. בעלת האתר איננה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי בעל האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל בעלת האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמשים עקב כך.

ג. העדר אחריות

29. בעלת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מאחר וגלישה באתר כרוכה בהעברת מידע מסוים אודות המשתמשים בו, תוכלו למצוא להלן את מדיניות הפרטיות של אתרנו, תוך פירוט המידע הנאסף על ידנו, וכיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך. אנא קראו מדיניות זו בקפידה ובתשומת לב:

29.1. המידע הנאסף על ידינו:

• על מנת לעשות שימוש באתר, כשלעצמו, אין צורך למסור פרטים אישיים. יחד עם זאת, במידה ותבקשו כי מי מהאתר ו/או מטעמו יחזרו אליכם לקבלת פרטים או מידע נוסף בתחום רלוונטי בו התעניינתם, תתבקשו למסור פרטים שונים כגון פרטי התקשרות וכן פרטים ומידע נוסף בהתאם לנושא, באמצעות טופס מתאים.

• כמו כן אנו עשויים לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. מידע זה עשוי לכלול בין היתר כתובת IP, תאריך ושעת הביקור באתר, הדפדפן בהם אתם משתמשים, מידע על מערכת ההפעלה של המחשב שלכם ועוד. אנו עשויים גם לאסוף מידע אודות העמודים שהוצגו לכם. · הפרטים והמידע האמורים נשמרים במאגר המידע של האתר.

• ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies) ואמצעים דומים אחרים, שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבכם. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכן להקלת השימוש החוזר באתר. לתשומת לבכם, במידה ואינכם מעוניינים בקבלת "עוגיות" או במידה ואינכם מעוניינים כי האתר יאסוף מידע אודותיכם, באפשרותכם לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנכם משתמשים או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.

29.2. השימוש במידע:

• עם מסירת פרטים לאתר, הנכם מסכימים בזאת כי בעלת האתר תעביר את הפרטים והמידע שמסרתם לו לצדדים שלישיים רלוונטיים עימם התקשרה לצורך יצירת קשר ו/או כי בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או בהרשאתו, יהיו רשאים לפנות אליכם, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לכם חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור בעל האתר כי המשתמשים ימצאו בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמשים הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ו/או ממאגר המידע של האתר ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו. כמו כן, הנכם רשאים בכל עת לפנות לבעלת אתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר.

• בעלת האתר תהיה רשאית להעביר מידע אודות המשתמשים בהתאם להוראות תקנון זה ו/או בהתאם להוראות הדין ו/או בהתאם לכל צו שיפוטי.

• בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.

29.3. אפשרויות המשתמשים:

• במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסוים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.

• כמו כן, הנכם רשאים לפנות אל בעלת האתר בכל עת ולבקש כי פרטיכם יימחקו ממאגר המידע שלה.

• לתשומת לבכם, האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר.

ד. הגנת הפרטיות ושימוש במידע
30. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לבעלת אתר בלבד.

31. אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה, לרבות בשם האתר, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת בעלת האתר. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתו הכתובה מראש של האתר.

ה. קניין רוחני

32. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.

33. תוכלו ליצור עימנו קשר באמצעות עמוד "צור קשר" באתר.


ו. יצירת קשר

34. האתר רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.

35. מבלי לגרוע מזכותו של האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר שומר כל זכותו למנוע ולחסום את גישתם לאתר של גולשים או משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

36. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

37. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.